นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การจัดการกับข้อมูลของลูกค้า

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากอีทซี่มาเนีย เพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อและขายสินค้า เราจึงมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ และเมื่อลูกค้าค้นหาร้านค้าของเรา ระบบจะจัดเก็บ (IP) คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการของคุณ

อีเมล์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด(ถ้ามี) หากได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจส่งอีเมลเกี่ยวกับร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของเรา และอัปเดตข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เป็นต้น

ความยินยอม

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ในที่นี้อาจหมายถึง การตรวจสอบบัตรเครดิต การสั่งซื้อสินค้า การจัดเตรียมสินค้า การจัดส่งหรือการคืนสินค้า เป็นต้น เราจะยึดถือว่า คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น

ในกรณีที่มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อเหตุผลอื่นๆ เช่น เหตุผลทางด้านการตลาด เราจะสอบถามจากคุณโดยตรงเพื่อขอความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลได้

และหากคุณต้องการเพิกถอนการให้ความยินยอม หรือมีการแก้ไขเพื่อให้ความยินยอมใหม่ในภายหลัง โปรดติดต่อเราที่ Eatzeemania.com@gmail.com

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการร้องขอทางกฏหมายหรือพบว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการของเรา

การใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่ 3

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลอื่น สามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณได้ โดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การยินยอมของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรายอื่นบางราย เช่น การชำระเงิน และการทำธุรกรรมด้านการชำระเงินอื่น ๆ อาจมีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณ เพื่อการดำเนินการทำธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของคุณ

สำหรับผู้ให้บริการเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านโยบายความเป็นส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อให้คุณเข้าใจถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลดังกล่าวก่อนการใช้บริการ

ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ให้บริการบางรายอาจตั้งอยู่ในเขตอื่นหรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจของเรา ดังนั้น หากคุณเลือกที่จะทำธุรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการเหล่านั้น ข้อมูลของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหรือขอบเขตอำนาจที่ผู้ให้บริการนั้นๆ ตั้งอยู่ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เปลี่ยนไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่ 3 คุณจะไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป

การเชื่อมต่อ

เมื่อคุณคลิกลิงค์ต่างๆบนเว็บไซด์ของเรา ลิงค์ดังกล่าวอาจดึงคุณออกจากหน้าเว็บไซด์ของเรา ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์อื่น ๆ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด

ด้านความปลอดภัย

เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรามีระบบการเตือนและติดตามการทำงานดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณว่าจะไม่เกิดความเสียหาย การลักลอบเข้าใช้ การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึง การเปิดเผย การแจ้งเตือน หรือการทำให้เสียหาย

คุกกี้ (cookies)

อีทซี่มาเนีย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อีทซี่มาเนีย จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส

หากว่า อีทซี่มาเนีย มีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนต่อไปยังเจ้าของรายใหม่ ซึ่งเรายังคงทำการขายสินค้าให้คุณเหมือนเดิม

รถเข็น

Total:
฿ 0
Check out